Κατσικίσιο Τυρί

– Παράγεται από αίγες ελευθέρας βοσκής.
– Χαρακτηρίζεται από το κατάλευκο χρώµα του και την υψηλή γευστική του ένταση.

ChelmosProducts-43-1

Κατσικίσιο τυρί 15kg

ChelmosProducts-4-1

Κατσικίσιο Τυρί 4kg

ChelmosProducts-3-1

Κατσικίσιο Τυρί 2kg

ChelmosProducts-6-1

Κατσικίσιο Τυρί 1kg

ChelmosProducts-36-1

Κατσικίσιο Τυρί 400g

ChelmosProducts-1-1

Κατσικίσιο Τυρί vac 400g