Με οδηγό την εξωστρέφεια καθορίζουμε τις εξελίξεις

Μεγάλη ανάπτυξη της εξωστρέφειάς της καταγράφει η γαλακτοβιομηχανία ΧΕΛΜΟΣ στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, το οποίο έρχεται να προστεθεί στις πολύ ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις της εταιρείας το 2014. Οι εξαγωγές της ΧΕΛΜΟΣ ξεπερνούν ποσοστιαία το 9% του συνολικού κύκλου εργασιών της και επιτρέπουν τη διείσδυση της επιχείρησης σε νέες αγορές και ξένες λιανεμπορικές αλυσίδες, τόσο με επώνυμα, όσο και με private-label προϊόντα.

Ορισμένα από τα πιο ενδεικτικά δεδομένα της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας είναι συμπυκνωμένα τα ακόλουθα:
− Οι εξαγωγές στο δεύτερο εξάμηνο του 2015είναι αυξημένες κατά 8%, σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, καταγράφεται μεγάλη άνοδος στις εξαγωγές στραγγιστού γιαουρτιού σε ποσοστό της τάξης του 32,2%, σε σύγκριση με πέρσι.

Εκτός από τα αμιγώς αριθμητικά δεδομένα των εξαγωγών, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική εξάπλωση τους. Η εταιρεία είναι πλέον παρούσα σε 7 ξένες αγορές, και στις πέντε ηπείρους, και ειδικότερα σε πολλές χώρες της Eυρώπης, όπως Αυστρία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία αλλά και στις ΗΠΑ, Αυστραλία και αλλού.

Παράλληλα, η εταιρεία παράγει πολλά προϊόντα private label για λογαριασμό ισχυρών αλυσίδων.

Η ΧΕΛΜΟΣ, με οδηγό την εξωστρέφεια, καθορίζει τις εξελίξεις στη δημιουργία νέων και γευστικών προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τις αξίες της υγιεινής διατροφής.